Högkänsliga Barn HSP

Gratis E-bok

Boken till alla föräldrar med högkänsliga barn!
Vänd problemen till styrkor redan idag
Inklusive 32 fördelar med högkänslighet hos barn +

Tankekarta & Veckoplanerare för utskrift.

Hämta ditt exemplar redan nu i formuläret!


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Vad är högkänslighet?

Inledningsvis vill jag säga att Högkänslighet är en personlighetsegenskap som innebär att en person är mer känslig än genomsnittet för sin omgivning, sin miljö och sin egen kropp. En högkänslig person har emellertid ofta en större förmåga att uppfatta subtila signaler och sinnesintryck och kan vara mer känslig för ljud, ljus, smaker och dofter än andra. Men högkänslighet kan också innebära att en person är mer känslig för känslor och tankar hos sig själv och andra, och kan ha en stark empatisk förmåga.

Högkänslighet är inte en sjukdom eller ett psykiskt problem, utan snarare en personlighetsegenskap som är vanligt förekommande i befolkningen. Därför finns inget rätt eller fel med att vara högkänslig, utan det handlar om att lära sig att hantera sin känslighet på ett sätt som fungerar för den enskilde personen i det långa loppet. Den här sidan har gjorts av oss på ”Högkänsliga Barn HSP” i syfte att informera föräldrar och barn så tidigt som möjligt om högkänslighet. Ladda hem vår gratis E-bok redan idag! Om Boken..

Artiklar om Högkänsliga Barn

Högkänsliga Barn - HSP Är mitt barn högkänsligt

10 Tecken på att ditt barn är högkänsligt..

Ett högkänsligt barn bearbetar och analyserar alla dagens intryck och händelser mycket djupare än andra barn. Det högkänsliga barnet tänker mycket, och kan ofta uppfattas…

Högkänsliga Barn - HSP Förälder

Förälder till högkänsligt barn..

Som förälder till ett högkänsligt barn har du en viktig roll att spela. För att barnet ska kunna lära sig att själv hitta vägar och tekniker som underlättar i livet, är det viktigt att vi föräldrar visar vägen så tidigt…

Högkänsliga Barn - HSP Mat

Högkänsliga barn och maten..

Eftersom högkänsliga barn har starkare känslor och bearbetar intryck mycket djupare än andra barn, känner de också smaker och dofter starkare än andra. Det är vanligt att högkänsliga barn…

Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

”Boken jag önskar att mina föräldrar hade läst när jag var barn”

Skaffa ditt ex redan nu, och hjälp ditt barn till en enklare vardag som högkänslig

Vad är Högkänslighet?

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör därför siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bl.a. att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör således att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Sammanfattningsvis handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP
In English: Highly Sensitive Child

Högkänsliga barn

För ett högkänsligt barn kan problem lätt uppstå i dagens samhälle om varken barnet eller föräldrarna känner till högkänsligheten. Det kan då lätt bli för överväldigande för ett barn med förskola/skola, kompisar, fritidsaktiviteter, läxor, mobilappar och skärmar överallt osv.
För ett barn kan det också vara extra svårt att hantera sin högkänslighet. Som barn och speciellt tonåring kanske man vill vara så mycket som möjligt med kompisar, vara med på alla aktiviteter och samtidigt inte verka annorlunda och konstig. Det bästa vi som föräldrar kan göra för vårt högkänsliga barn, är att skaffa oss kunskap och ge barnet rätt verktyg och förutsättningar att själv kunna hantera sin högkänslighet på ett bra sätt. Ta reda på om: Är mitt barn högkänsligt?

Vanliga missförstånd om högkänsliga barn

Högkänsliga Barn HSP kan ibland misstas för blyga, tillbakadragande, ledsna, rädda, neurotiska etc. Det handlar ofta om att HSP personer bla behöver dra sig undan ibland från höga ljud eller stimuli. Men också det faktum att de gärna observerar och är eftertänksamma innan de ger sig in i något projekt, diskussion, lek mm.

Högkänsliga personer är introverta:
Detta stämmer på så vis att ca 70% av alla HSP personer är introverta, 30% är således extroverta. För en extrovert högkänslig person kan det vara extra svårt att hantera detta, eftersom denne har stort socialt behov och samtidigt stort återhämtningsbehov.

Högkänsliga personer är lata:
Utomstående kan ibland tro att högkänsliga personer är lata i förhållande till genomsnittet. Ofta handlar det om att den högkänslige väljer en bok hemma i soffan framför krogen, eller en promenad i skogen istället för fotbollsmatchen på arénan osv. Högkänsliga personer brukar tvärtom ha ett rikt inre liv med mycket tankar, projekt och aktiviteter. Men ofta väldigt begränsat med aktiviteter med hög stimuli, vilket emellertid avviker normen i samhället.

Högkänsliga personer är andliga/synska:
Eftersom högkänsliga personer har ett extra känsligt centralt nervsystem, så bearbetar de känslor, tankar och stimuli på ett djupare plan. De har emmellertid även lättare att se på saker ur olika perspektiv och att hitta nya ingångar. Som högkänslig har man ofta nära till sina egna känslor och har inte sällan ett andligt/medialt/existentiellt intresse.


Risker med högkänslighet?

Om den högkänsliga personen/det högkänsliga barnet inte känner till eller på annat sätt inte får möjlighet att tillgodose sina behov av återhämtning mm. Finns risk att bli/känna sig deprimerad, utmattad, utbränd ångestfylld etc. Det är därför av största vikt att den högkänslige blir medveten om sin personlighet och vad den innebär så tidigt som möjligt i livet.
Ett högkänsligt barn känner sig inte sällan annorlunda och således lite speciell, när denne jämför sig själv mot sina jämnåriga kamrater. Det är därför till stor fördel, och av största vikt att vi vuxna kan hjälpas åt att informera så mycket som möjligt till våra barn, skola/förskola etc om just högkänslighet och vad det innebär. I syfte att ge barnen kunskap om olika personligheter, kan vi inte prata nog om detta anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


Fördelar med högkänslighet hos barn?

För att sammanfatta högkänslighet hos barn, finns en mängd olika fördelar att tänka på. När barnet lär sig att förstå och behärska sin högkänslighet, finns inga gränser för hur stark den här gåvan kan bli. Ett högkänsligt barn har ofta stor empati och omtanke för både människor och djur. Det högkänsliga barnet brukar också vara en mycket fin vän då kamraterna känner sig sedda, och har en god lyssnare till vän.
Ditt högkänsliga barn får väldigt god självkännedom och blir självständig, tack vare att det uppskattar ensamtid mellan varven.

Så tveka inte, ladda ner Gratisboken om Högkänsliga Barn HSP redan nu för ytterligare information, högst upp på sidan. Eller läs fler artiklar och inlägg om högkänslighet som tex..

Frågor & svarOm boken10 tecken på att ditt barn är högkänslig Högkänsliga barn och mat

Mer info finns även att läsa hos Sveriges Förening För Högkänsliga

Om mig

”Vi måste upplysa fler barn om att olikheter är bra”

Jag har hela livet känt mig annorlunda. När jag var barn var jag helt säker på att jag var ensam i hela världen om att tänka och känna som jag gjorde. Som 30 åring insåg jag att jag tydligen var Högkänslig, och livet vände totalt. Ingen hade pratat med mig om detta…

Högkänsliga Barn - HSP

Frågor & svar om högkänsliga barn

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om högkänsliga barn – Är mitt barn högkänsligt? Vad ska vi tänka på som föräldrar till barn med HSP? Högkänsliga barn och maten, skolan, kompisar etc..