10 tecken på att ditt barn är högkänsligt


10 Tecken på att ditt barn är högkänsligt

Det finns ingen diagnos för högkänslighet eller något test att göra för att få stämpeln HSP på sitt barn då högkänslighet är en personlighet, ett karaktärsdrag. Tillgången på tester för högkänslighet är många på nätet, men för egen del kan jag tycka att dessa tester ibland blir lite svart-vita. I vår lista nedan: 10 tecken på att ditt barn är högkänsligt, kan du kika på om du tycker att dessa punkter stämmer in på ditt barn. Och om flertalet av dessa stämmer, är det stor möjlighet att ditt barn är högkänsligt.


Det finns så många gråskalor och ett brett spektra när det kommer till högkänslighet hos barn, dessutom är personlighetsdraget föränderligt och barn utvecklas fort.Tycker inte om förändringar
Barnet blir lätt påverkad av andras sinnesstämning
Blir stressad om det har för mycket att göra
Känner obehag av höga ljud
Kan lätt bli trött och överstimulerad
Känslig för mat och sovtider
Selektiv med maten
Noterar detaljer som andra inte tänker på
Iakttar innan det deltar
Ställer djupa frågor & uppfattas som mogen för sin ålderSTARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

10 tecken på att ditt barn är högkänsligt

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bla att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Ofta handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child