Ångest hos högkänsliga barn

Högkänsliga barn

Ångest hos högkänsliga barn

Förekommer det ångest hos högkänsliga barn? Ja, högkänsliga barn kan absolut få ångest. Att vara högkänslig innebär att man är mer mottaglig för sin omgivning och kan känna starkare känslor än andra människor. Detta kan göra att barnet lättare kan bli stressat och få ångest i vissa situationer. Det är viktigt att barnet får stöd och hjälp att hantera sina känslor på ett sunt sätt. Så att de inte blir för svåra att hantera.

Det är vanligare hos högkänsliga barn med ångestliknande symtom och nedstämdhet. Det beror på att det högkänsliga barnet behöver få vila sitt nervsystem, och ta pauser från stimuli oftare än andra barn. Om man som förälder inte vet om att sitt barn är högkänsligt kan det bli ett problem, då barnet själv inte tänker på dessa saker. Det bästa vi som föräldrar kan göra för våra högkänsliga barn, är att skaffa oss kunskap och visa våra barn så tidigt som möjligt att det finns verktyg och möjligheter för den högkänslige.

Ladda ner vår Gratis E-bok här nedan för att få mer kunskap och tips

STARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Ångest hos högkänsliga barn

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bla att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta, och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar. Och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Ofta handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child