Är högkänslighet en personlighet

Högkänsliga barn

Är högkänslighet en personlighet?

Är högkänslighet en personlighet? Ja, högkänslighet är ett personlighetsdrag. Ingen diagnos eller funktionsnedsättning utan helt enkelt ett karaktärsdrag precis som extrovert/introvert etc.
Högkänslighet är en personlighetsegenskap som kan vara ärftlig, men det finns även andra faktorer som kan påverka om en person är högkänslig eller inte.

Högkänslighet innebär att man är mer mottaglig för sin omgivning och kan känna starkare känslor än andra människor. Det är vanligt att högkänsliga personer också är mer empatiska och har en stark känslomässig intelligens. Det finns olika grader av högkänslighet och det är inte något som är entydigt, utan det kan skilja sig mycket från person till person.

Ca 20% av hela befolkningen är högkänsliga, lika blandning kvinnor/män. Så med andra ord är ca vart 5:e barn högkänsligt.
Både introverta och extroverta kan vara högkänsliga.

STARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Är högkänslighet en personlighet?

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bla att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Ofta handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child