Förälder till högkänsligt barn

Högkänsliga barn

Förälder till högkänsligt barn

Som förälder till ett högkänsligt barn har du en viktig roll att spela. För att barnet ska kunna lära sig att själv hitta vägar och tekniker som underlättar i livet, är det viktigt att vi föräldrar visar vägen så tidigt som möjligt. Problemet i stora delar av samhället idag är att man sällan pratar om olika personlighetstyper. Kanske inte ens i skolan exempelvis, vilket jag personligen anser vara en stor miss.

Att vara förälder till ett högkänsligt barn kan ibland innebära att man behöver ge extra stöd och omtanke. Detta eftersom barnet kan känna starkare känslor och bli mer påverkat av sin omgivning än andra barn. Det kan vara bra att försöka förstå barnets behov och attityder och att ge det tid och utrymme att bearbeta sina känslor. Det är även viktigt att hjälpa barnet att hitta sätt att hantera sin högkänslighet på ett sundt sätt. Så att högkänsligheten inte blir en belastning. Därför kan det vara bra att prata med någon professionell om man känner att man behöver stöd och rådgivning i sin roll som förälder till ett högkänsligt barn.


Att få reda på sin högkänslighet


Det är väldigt vanligt att man först som vuxen får reda på att man är högkänslig, ofta av en slump. Man kanske börjar söka på nätet och kommer närmare och närmare sin personlighetstyp. Eller att man pratar med andra som också är intresserade av ämnet och får ett tips.

Om vi kan lära barnen så tidigt som möjligt om att olika personlighetstyper existerar och är något bra för samhället. Så kommer också barnen snabbare kunna att börja använda sina gåvor.

Jag är övertygad om att med större kunskap om olika personlighetstyper både bland barn och vuxna. Skulle vi säkerligen spara många onödiga konflikter i skolan och på arbetsplatser.
Och inte sällan är det högkänsliga personer, som inte var medvetna om sina behov. Som därför går in i väggen, blir utbrända, deprimerade, känner ångest etc..

Slutligen, för att skaffa kunskap och tips hur du stöttar ditt högkänsliga barn på bästa sätt. Ladda gärna hem vår Gratis E-bok här nedan och börja ert nya liv redan idag…

STARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Förälder till högkänsligt barn

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bla att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta, och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Ofta handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli. Eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child