Högkänsliga Barn Autism


Högkänsliga Barn Autism

Högkänsliga Barn Autism – Till att börja med kan det vara svårt att veta om barnet har en HSP personlighet, en diagnos eller bara är lite blygt osv. Det finns så många olika nivåer i samtliga personlighetstyper och diagnoser, så ibland behöver man lite hjälp.

Misstänker du att ditt barn har autism är mitt råd att söka professionell hjälp för en utredning. Gärna så tidigt som möjligt för att underlätta skolgång och tonårstid för barnet. Dessa perioder i livet kan dessutom vara extra känsliga för barn med autism.

Högkänslighet och Autism har absolut många likheter som tex:


  • Stresskänslighet
  • Sociala svårigheter/avvikelser
  • Känslig för höga ljud/ljus
  • Ovilja till grupparbeten

Autism är ärftligt precis som högkänslighet


Autism utesluter inte Högkänslighet

Ett högkänsligt barn kan även vara autistiskt, eller ha autistiska drag. Och ett autistiskt barn kan således vara högkänsligt, så det ena utesluter inte det andra.

Det är dock viktigt att tänka på att autism är en medicinsk diagnos, som kan ställas av läkare. Medans HSP personlighet inte är det.

Några tecken som kan skilja ett autistiskt barn från ett barn med HSP, och som föräldrarna själva kan uppmärksamma är t.ex.:


  • Ögonkontakten: Ett autistiskt barn har ofta bristande ögonkontakt. Och det kan vara lättare att prata med barnet när båda tittar tex rakt fram. Ex i bilen eller på en promenad osv.
  • Bokstavligt tankesätt: Barnet tar ofta saker väldigt bokstavligt. Det här uppmärksammar ofta föräldrar när barnet får instruktioner, och inte ”läser mellan raderna” så att säga.
  • Intensitet: Det här kan handla om att barnet blir nästan besatt av ett intresse, eller ett område. Barnet kan ha svårt att släppa detta, åtminstone i perioder.
  • Osäkerhet: Blyghet och osäkerhet är ett område som kan visas på ett annorlunda sätt hos ett barn med autism än hos ett barn med HSP. Det kan märkas mer tydligt och kraftfullt, och barnet kan ha svårare att ”klara” situationer på egen hand, utan kompisen eller föräldrarna tex.

Viktigt att tänka på är det breda spektrumet som finns i diagnoser och personligheter. Ett barn kan ha små drag och tendenser av en personlighet/diagnos. Till att ha stora svårigheter som påverkar livet och vardagen.

Slutligen, tänk på att söka hjälp om ni misstänker att barnet har en diagnos, eller om svårigheterna tar över vardagen och blir ett stort problem.

Läs mer om Autism på t.ex. Paula Tillis blogg


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png