Högkänsliga barn förskola

Högkänsliga barn

Högkänsliga barn förskola

Högkänsliga barn förskola? Förskola fungerar utmärkt för högkänsliga barn, men det är bra att tänka på några saker för att underlätta. Det högkänsliga barnet behöver inte lika mycket stimuli som andra barn, det blir också lättare överstimulerat.

Högkänsliga barn kan ofta behöva lite extra omtanke och stöd i förskolan. Detta eftersom de kan känna starkare känslor och bli mer påverkat av sin omgivning än andra barn. Det kan vara bra att försöka förstå barnets behov och attityder och att ge det tid och utrymme att bearbeta sina känslor. Det kan även vara viktigt att hjälpa barnet att hitta sätt att hantera sin högkänslighet på ett sundt sätt, så att den inte blir en belastning. Förskolans personal kan spela en viktig roll i att ge stöd och omtanke till högkänsliga barn. Och det kan vara bra att samarbeta med föräldrarna för att hitta lösningar som fungerar för barnet.

Under dagen på förskolan kan det vara viktigt att det högkänsliga barnet får minipauser från stimuli. Gärna flera gånger under en dag. Detta är viktigt att prata om med förskolepersonalen, då långt ifrån alla vuxna är införstådda med vad högkänsliga barn behöver för att må bra.

Ladda ner vår Gratis E-bok med fler tips och råd här nedan

STARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Högkänsliga barn förskola

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att sammantaget 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär exempelvis att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör således att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Ofta handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli. Eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child