Högkänsliga barn & kompisar

Högkänsliga barn

Högkänsliga barn & kompisar

Högkänsliga barn & kompisar kan bli ett problem om man inte känner till det högkänsliga barnets behov ordentligt. Eftersom det högkänsliga barnet inte behöver lika mycket stimuli som andra barn, och snabbare blir överstimulerat än andra barn kan det krocka med leken ibland.
Här kan föräldrarna spela en viktig roll att hjälpa till att reglera hur länge barnet leker och hur ofta, likaså att det högkänsliga barnet får ordentliga pauser mellan lekarna.

Högkänsliga barn kan ibland ha svårt att hitta kompisar eller att hålla kontakten med de kompisar de redan har. Detta eftersom de kan vara mer känsliga och påverkas starkare av sin omgivning än andra barn. Det kan vara bra att försöka förstå barnets behov och attityder och att ge det tid och utrymme att bearbeta sina känslor. Det är även viktigt att hjälpa barnet att hitta sätt att hantera sin högkänslighet på ett sundt sätt, så att den inte blir en belastning. Det kan vara bra att försöka hitta aktiviteter och intressen som barnet tycker är roliga. Och som gör att barnet lättare kan skapa och bibehålla kontakten med kompisar. Det kan även vara bra att prata med barnet om vikten av att ha vänner. Och hur man kan göra för att skapa och vårda vänskapsrelationer.

För skolbarnet kan det exempelvis handla om att inte leka med kompisar varje dag efter skolan. Utan att man får begränsa det till 2 gånger i veckan. Eller att vårt högkänsliga barn leker max 1,5h med kompisar åt gången. Sedan kan det behöva varva ner och vara fri från stimuli ett tag.

Ladda ner vår Gratis E-bok för mer tips och råd här nedan

STARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Högkänsliga barn & kompisar

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att sammantaget 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär exempelvis att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör således att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Ofta handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli. Eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child