Högkänsliga barn och sömn

Högkänsliga barn

Högkänsliga barn och sömn

Högkänsliga barn och sömn? Sömnen är en speciellt viktig grundpelare för våra högkänsliga barn. Utan bra sömn får inte barnets nervsystem vila och hinner således inte ladda upp tillräckligt till nästa dag.

Högkänsliga barn kan ha svårare att somna på kvällen och lättare för att vakna på natten än andra barn. Här kan barnet behöva hjälp och stöd från föräldrarna, för att få bästa möjliga chans till god sömn. Det kan handla om att barnet får möjlighet att varva ner i god tid innan läggdags på kvällen, eller att barnet under dagen fått sina micropauser från stimuli.

Slutligen, ladda ner vår Gratis E-bok här nedan för mer hjälp och tips

Se även: Högkänsliga barn och maten

STARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Högkänsliga barn och sömn

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bla att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör således att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Ofta handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child