Högkänsliga barn test

Högkänsliga barn

Högkänsliga barn test

Högkänsliga barn test? Det finns inga tester eller utredningar att göra för att se om ditt barn är högkänsligt, eftersom HSP inte är någon diagnos utan ett personlighetsdrag.
Här nedan har vi därför sammanställt 10 viktiga tecken som du som förälder kan vara uppmärksam på för att ta reda på om ditt barn är högkänsligt.

Tycker inte om förändringar
Blir lätt påverkad av andras sinnesstämning
Blir stressad om det har för mycket att göra
Känner obehag av höga ljud
Blir lätt trött och överstimulerad
Känslig för mat och sovtider
Selektiv med maten
Noterar detaljer som andra inte tänker på
Iakttar innan det deltar
Ställer djupa frågor & uppfattas som mogen för sin ålder


Se även: 10 tecken på att ditt barn är högkänsligt

STARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Högkänsliga barn test

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bl.a. att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör därför att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Ofta handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli. Och även att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child