Högkänslighet Barn


Högkänslighet Barn

Högkänslighet hos barn är vanligt i den bemärkelsen att ca 15-20% av befolkningen har HSP, och således är därför ca vart 5:e barn högkänsligt.

Det som brukar ställa till problem är när man som förälder inte vet vad högkänslighet är, eller att man inte vet hur man ska hantera det.

Om vi börjar med att reda ut OM ditt barn är högkänsligt, så brukar man använda dessa 10 tecken på att ditt barn är högkänsligt. Om flera av dessa punkter stämmer in på ditt barn, är det stor sannolikhet att denna har HSP:


 • Tycker inte om förändringar
 • Barnet blir lätt påverkad av andras sinnesstämning
 • Blir stressad om det har för mycket att göra
 • Känner obehag av höga ljud
 • Kan lätt bli trött och överstimulerad
 • Känslig för mat och sovtider
 • Selektiv med maten
 • Noterar detaljer som andra inte tänker på
 • Iakttar innan det deltar
 • Ställer djupa frågor & uppfattas som mogen för sin ålder

Högkänslighet Barn – Hur hantera?

Nästa fråga blir ju då: Hur hanterar man högkänsliga barn?

När man lärt sig mer om högkänslighet, och framförallt lärt känna sitt barn i sin HSP. Finns det några grundläggande saker att tänka på för att underlätta för sitt barn.


 • Försök att undvika platser & situationer där barnet känner sig stressat eller otryggt
 • Återhämtningen är A & O för ditt högkänsliga barn, både stort som smått
 • Struktur & rutiner kan underlätta mycket för ett högkänsligt barn
 • Fråga barnet mycket, hur det känner och vad det behöver
 • Ge barnet tid & utrymme för bearbetning & reflektion
 • Lär känna ditt barns nivå i högkänsligheten, det finns så många olika nivåer i HSP precis som i alla personligheter

Allt detta kan du förstås läsa mer om på den här sidan, och ladda gärna ner vår gratis E-bok om högkänslighet hos barn här nedan. Den är till för att hjälpa dig som förälder att få mer fakta, tips och idéer om högkänslighet. Den är lättläst och kan ses som en guide om högkänslighet hos barn, och vad man ska tänka på.


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Högkänslighet

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör därför siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bl.a. att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör således att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Sammanfattningsvis handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child