Hur hanterar man högkänsliga barn?


Hur hanterar man högkänsliga barn?

Hur hanterar man högkänsliga barn? Det finns mycket man som förälder kan göra för att underlätta för sitt högkänsliga barn. Mycket är förstås individuellt med tanke på barnets ålder, hur högkänsligt barnet är och om andra faktorer finns med i bilden som tex diagnoser etc.

Här nedan är några viktiga saker att tänka på, men hämta gärna vår gratis E-bok i formuläret också för mer tips och trix!


  • Försök undvika platser där barnet känner sig obekväm så mycket som möjligt
  • Tänk på återhämtningen, både i stort men även i smått under dagens gång
  • Kan vi undvika stressiga situationer, och stressiga platser? Tex köpcentrum i rusningstid
  • Fråga barnet vad det behöver, ibland är saker enklare än man kan tro
  • Ge mycket tid och utrymme till barnet, för bearbetning och eftertanke
  • Struktur & rutiner kan vara viktigt för högkänsliga barn, att veta vad som väntar i olika situationer
  • Lär dig att förstå barnets behov, dvs barnets grad av högkänslighet. Detta är naturligtvis inte det enklaste, men det kommer att bli bra det lovar jag. Skaffa dig så mycket information om högkänslighet som du kan, tex genom vår gratis E-bok. Och försök ha den kunskapen om barnets behov i bakhuvudet hela tiden, till sist har ni hittat en balans och barnet kommer att själv kunna hantera sin högkänslighet när det växer upp.

Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png


Hur hanterar man högkänsliga barn?

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör därför siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bl.a. att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör således att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Sammanfattningsvis handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child