Kan mitt högkänsliga barn gå på aktiviteter

Högkänsliga barn

Kan mitt högkänsliga barn gå på aktiviteter

Kan mitt högkänsliga barn gå på aktiviteter? Ja absolut!
Högkänsliga barn behöver bara lite mer återhämtning efter aktiviteter än andra barn, och även lite mer tid mellan aktiviteterna för att hinna ladda upp sin energi igen.

Ett högkänsligt barn kan alltså vara lika aktiv som sina vänner. Under förutsättning att barnet själv, eller föräldrarna tänker på återhämtningen. Om varken barnet eller föräldrarna är medvetna om högkänsligheten kan det däremot bli problem. Ofta blir barnet då överstimulerat/övertrött, och orkar inte med lika mycket som sina jämnåriga.

Ladda gärna ner vår Gratis E-bok här nedan för fler tips och verktyg

STARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Kan mitt högkänsliga barn gå på aktiviteter

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör därför siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bl.a. att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör således att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Sammanfattningsvis handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child