Om boken

Boken till alla föräldrar med högkänsliga barn!
Vänd problemen till styrkor redan idag!
Inklusive 32 fördelar med högkänslighet hos barn +
Tankekarta & Veckoplanerare för utskrift.

Hämta ditt exemplar redan nu i formuläret
!

Om boken

Om boken! Den här boken är till alla föräldrar oavsett tidigare erfarenheter inom området högkänsliga barn. Du kanske nyss tagit reda på att ditt barn är högkänsligt, eller så vet du inte riktigt om så är fallet ännu. Och även om du är expert på HSP redan, så hoppas jag att du har något att hämta från boken.

Boken innehåller 10 grundpelare som du kanske inte ens tänkt på, men som är fundamentalt viktigt att ditt barn får hjälp med i början.
Om ditt högkänsliga barn får hjälp med dessa så tidigt som möjligt i livet, är förutsättningarna goda att barnet själv skapar vägar och verktyg för ett fantastiskt liv som högkänslig.

Boken är lättläst och innehåller 25 A4 sidor. Se den som en guide som ni föräldrar kan läsa igenom tillsammans, och diskutera/reflektera över.
Varje kapitel går igenom ett ämne i taget, följt av de bästa tipsen och fördelarna för barnet inom området.

I slutet av boken hittar du en lista över 32 fördelar med högkänslig personlighet hos barn som du kanske inte tänkt på innan. Du hittar även en tankekarta för utskrift som är bra att ha som en påminnelse på kylskåpet/väggen om man känner sig osäker inom området högkänsliga barn.
Och du finner även ett veckoschema för utskrift som kan hjälpa ditt högkänsliga barn att se vad som händer under veckan, eller vilka måltider som gäller i veckan etc.

Om boken – Gratis

Boken är helt gratis, och du laddar enkelt ner den på din dator, platta eller mobil genom att fylla i fältet här nedan alternativt på startsidan. Därefter kan du ladda ner boken till din dator eller läsa den direkt på skärmen. Boken är i PDF format.

Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png
Om boken

Hjälp ett barn

Vet du någon vars barn kanske är högkänsligt? Skicka dem till sidan och be dem ladda ner boken gratis..

Visste du att..

Ca 20% av alla barn är högkänsliga, men väldigt få vet om det..


Om boken – Högkänslighet

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör därför siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bl.a. att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör således att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Sammanfattningsvis handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child