Vilka tecken tyder på att mitt barn är högkänsligt

Högkänsliga barn

Vilka tecken tyder på att mitt barn är högkänsligt

Vilka tecken tyder på att mitt barn är högkänsligt? Funderar du på om ditt barn är högkänsligt? Kolla på dessa 10 tecken, och se om de stämmer in på just ditt barn. Om flertalet stämmer in, då är det stor sannolikhet att ditt barn är HSP.

Tycker inte om förändringar
Blir lätt påverkad av andras sinnesstämning
Blir stressad om det har för mycket att göra
Känner obehag av höga ljud
Blir lätt trött och överstimulerad
Känslig för mat och sovtider
Selektiv med maten
Noterar detaljer som andra inte tänker på
Iakttar innan det deltar
Ställer djupa frågor & uppfattas som mogen för sin ålder


Se även: 10 tecken på att ditt barn är högkänsligt

STARTSIDA


Namnl%C3%B6s%20design%20(6).png

Vilka tecken tyder på att mitt barn är högkänsligt

Högkänslighet (Highly Sensitive Persons, HSP) är ett medfött personlighetsdrag, alltså ingen diagnos eller funktionsnedsättning. Man brukar prata om att mellan 15-20% av befolkningen är högkänsliga, jämnt fördelat mellan könen. Dock är det vanligt att man inte känner till att man själv är högkänslig. Detta gör därför siffrorna aningens osäkra.

Högkänsliga Barn HSP, föds även med ett nervsystem som är känsligare än hos andra. Detta innebär bl.a. att de tar in mycket mer intryck som de bearbetar djupare. Således känner de av sinnesstämningar bättre och de är mer mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Alla dessa egenskaper gör således att högkänsliga personer gör åt mer energi på att bearbeta och smälta alla dagens intryck och upplevelser.
Det är därför mycket viktigt att som högkänslig, lära sig hur man fungerar och vad man behöver i sin vardag för att må bra. Sammanfattningsvis handlar det om att lära sig begränsa situationer med hög stimuli, eller att få tillräckliga avbrott mellan dessa situationer så att man hinner återhämta sig och bearbeta alla intryck. Speciellt för ett högkänsligt barn är detta av största vikt anser vi på Högkänsliga Barn – HSP


In English: Highly Sensitive Child